Hjem

Nasjonal digital læringsarena setter høye krav til seg selv og sine leverandører. Cerpus AS er en leverandør vi har meget gode erfaringer med. Dette er en samarbeidspartner som har gjort vår suksess mulig. Den unike helhetskompetansen Cerpus besitter, i skjæringspunktet mellom teknologi og læring, er verdifull. Cerpus har med godt humør og pågangsmot stilt opp i krevende situasjoner. Vi er derfor trygge på at Cerpus også videre vil kunne bistå oss på en god måte.